TP 2023 24 Superposition 300dpi c Annaleen Louwes Esther Noyons wt

4 november – 23 december 2023

Superposition

Als je het allemaal objectief bekijkt; als we het even cijfermatig benaderen; als we next level’ gaan: ontdekken we dan dat we allemaal hetzelfde zijn? Of ontdekken we dan juist dat alle ontelbare verschillen tussen mensen en culturen nog veel dieper liggen dan we denken? 

Een inter­na­ti­o­naal topteam van Nederlandse en Japanse wiskundigen is dicht bij het ontdekken van een formule die cultuur­ver­schillen verklaart. Hun clashes en misver­standen onderling vormen het beste argument dat hun model broodnodig is. In de wiskunde is er 1 waarheid, en om die in stand te houden worden er soms imaginaire getallen verzonnen of wordt er met nog-niet-bewezen theorieën gewerkt. Is er ook zo’n waarheid over culturen? Of kunnen er, net als in de kwan­tum­me­cha­nica, ook twee verschil­lende dingen tegelijk waar zijn? 

Try outs in Haarlem altijd € 12,50

  • Regie Vanja Rukavina
  • Met Rino Daidoji, Mizuki Kondo, Keja Klaasje Kwestro, Bram Suijker
  • In het kader van De Coproducers
TP 2023 24 Superposition 300dpi c Annaleen Louwes Esther Noyons wt

Super­po­si­tion is een humo­ris­ti­sche voor­stel­ling als een absurde alge­bra­ï­sche verge­lij­king: de over­een­kom­sten en verschillen tussen Nederland en Japan, tussen kans­re­ke­ning en geometrie, tussen man en vrouw en tussen nieuw­ko­mer­schap en ervaring worden tegen elkaar afgezet. Wat blijft er als kern aan beide zijden van de verge­lij­king over? En wat kan er tegen elkaar worden wegge­streept? Een idea­lis­ti­sche en academische voor­stel­ling vol karaoke, cock­tail­par­ty’s en een harts­toch­te­lijk wiskundig seminar.

Vanja Rukavina over Superposition

Vanja Rukavina over Superposition

Op kwan­tum­ni­veau, als een elementair deeltje zich in super­po­sitie’ bevindt, bevindt het zich in 2 (of meerdere) staten tege­lij­ker­tijd. Bijvoor­beeld op meerdere verschil­lende plekken of in een stabiele en instabiele staat op hetzelfde moment. Zelf ben ik bi-cultureel opgevoed en put altijd uit twee verschil­lende bronnen. De wereld van voormalig Joegoslavië en die van het huidige Nederland. Ik voel me constant verbonden en eenzaam tege­lij­ker­tijd als ik me beweeg tussen die werelden. Ik voel me rijk aan verschil­lende perspec­tieven maar ook voel ik me nergens écht thuis. Daarnaast studeer ik al 11 jaar de Japanse taal en heb vele reizen door het land gemaakt. Door als buiten­staander een derde cultuur te observeren en een poging te doen om die te proberen ervaren wordt me steeds duidelijker hoe waardevol het is om buiten je eigen bubbel te stappen. Ook al wijken verschil­lende werelden totaal van elkaar af, ze zijn allebei even waar.’

Geen Toneel­schuur Producties missen? Koop een try-out pakket

Er zijn vier nieuwe Toneel­schuur Producties op komst. Wil je er geen een missen? Koop dan het Toneel­schuur Producties try-out pakket. Voor €40 zit je het hele seizoen vooraan bij de eerste try-out van iedere productie.

ORLANDO | Loek de Bakker | za 14 okt 23

SUPER­PO­SI­TION | Vanja Rukavina | za 4 nov 23

HUIS VAN TROJE | Mateusz Staniak | za 2 mrt 24

THE LAST POET | Nita Kersten | za 23 mrt 24

Koop je try-out pakket hier. deze blijft tot 13 oktober te koop

Speeldata

4 - 11 november

Schuur — Haarlem

15 - 16 november

De Nieuwe Vorst — Tilburg

17 - 18 november

Theater Ins Blau — Leiden

21 - 23 november

Frascati — Amsterdam

25 november

Corrosia — Almere

26 november

Corrosia — Almere

28 november

Schouwburg — Amstelveen

29 - 30 november

Theater Kikker — Utrecht

1 - 2 december

De Lieve Vrouw — Amersfoort

6 - 7 december

Theater a/h Spui — Den Haag

8 - 9 december

Verkadefabriek — 's Hertogenbosch

13 - 14 december

Zwolse Theaters — Zwolle

15 - 16 december

Schuur — Haarlem

17 december

Schuur — Haarlem

21 - 22 december

Theater — Rotterdam

23 december

Goudse Schouwburg — Gouda

Meer producties

Sponsoren en subsidiënten