Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Superposition | Toneelschuur Producties
Super 04 Sanne Peper

4 november – 23 december 2023

Superposition

下部に日本語情報 | English information below

Als je het allemaal objectief bekijkt; als we het even cijfermatig benaderen; ontdekken we dan dat we allemaal hetzelfde zijn? Of zien we dan pas dat alle verschillen tussen mensen en culturen nog veel dieper liggen dan we denken?

Een inter­na­ti­o­naal topteam van Nederlandse en Japanse wiskundigen is dicht bij het ontdekken van een model dat cultuur­ver­schillen verklaart. Hun clashes en misver­standen vormen het beste argument dat hun formules broodnodig zijn. Zowel in helder TL-licht als onder discolampen betreden deze vier onbevreesde wiskundigen het mijnenveld van cultureel misverstand.

Super­po­si­tion is een idea­lis­ti­sche voor­stel­ling als een absurde wiskundige verge­lij­king: de over­een­kom­sten en verschillen tussen Nederland en Japan, tussen kans­re­ke­ning en geometrie, tussen man en vrouw en tussen nieuw­ko­mer­schap en ervaring worden tegen elkaar afgezet. Een show over tot elkaar willen doordringen en elkaar écht willen begrijpen, alleen dan via een gigantische omweg. 

Try outs in Haarlem altijd € 12,50

客観的に見れば、数値的なアプローチをとれば、私たちはみな同じであることがわかるのだろうか?それとも、人と文化の違いは、私たちが考えているよりもずっと深いところにあるのだろうか?

オランダと日本の数学者からなる国際的なトップチームが、文化の違いを説明するモデルの発見に近づいている。彼らの衝突や誤解は、その公式が大いに必要とされていることを示す最良の論拠となる。明るい蛍光灯の下でもディスコの照明の下でも、この4人の大胆不敵な数学者たちは文化的誤解の地雷原に足を踏み入れる。

オランダと日本、確率と幾何学、男と女、新人と経験の間の類似点と相違点が対比される。このショーは、巨大な陽動作戦によってのみ、互いを理解し合い、本当に理解し合おうとするものである。

 • Regie Vanja Rukavina
 • In het kader van De Coproducers (ondersteund door Fonds 21 EXTRA)
 • Spel Rino Daidoji, Mizuki Kondo, Keja Klaasje Kwestro, Bram Suijker
 • Dramaturgie Thomas Lamers
 • Scenografie + kostuum Dymph Boss
 • Sound design Daniel van Loenen
 • Video design Anouk Steenbakkers
 • Licht design Wout Panis
 • Adviseur Mari Kato + Kiriko Mechanicus
 • Campagnebeeld Annaleen Louwes + Esther Noyons
 • Boventiteling Nederlands
 • Surtitles English
 • スーパータイトル 日本語
 • Super 01 Sanne Peper
 • Super 02 Sanne Peper
 • Super 03 Sanne Peper
 • Super 04 Sanne Peper
 • Super 05 Sanne Peper
 • Super 06 Sanne Peper
 • Super 07 Sanne Peper
 • Super 08 Sanne Peper
 • Super 09 Sanne Peper
 • Super 10 Sanne Peper
 • Super 11 Sanne Peper
 • Super 12 Sanne Peper
 • Thumbnail Super 13 Sanne Peper 1
 • “Een ontroerend én hilarisch staaltje theatrale antropologie”

  Volkskrant
 • “Een ode aan - en een satire op - doorgedreven wetenschappelijk positivisme”

  NRC Handelsblad
 • “Vanja Rukavina brengt prachtig de valkuilen van samenwerking in kaart”

  Trouw
 • “Een heel intelligent en geestig spel met culturele verschillen en misverstanden. Een feest voor de taalliefhebber.”

  RiRo Toneelrecensies
 • “Superposition is een humoristische voorstelling, vol geestige taalgrappen- en grollen [...] een soort 'Lost in Translation' maar dan in het kwadraat”

  Theaterkrant
 • “Theatermaker en japanofiel Vanja Rukavina zet een wiskundige formule in om cultuurverschillen te begrijpen”

  Volkskrant interview

Looking at it all objectively; if we take a numerical approach; will we discover that we are all the same? Or will we find out that all differences between people and cultures lie much deeper than we think?

An inter­na­ti­onal team of Dutch and Japanese top mathe­ma­ti­cians is close to discovering a model that explains cultural differences. Their clashes and misun­der­stan­dings provide the best argument that their formulas are much needed. Both in bright fluorescent light and under disco lights, these four fearless mathe­ma­ti­cians enter the minefield of cultural misunderstanding.

Super­po­si­tion is an idealistic show as well as an absurd mathe­ma­tical equation: the simi­la­ri­ties and differences between the Netherlands and Japan, between probability and geometry, between man and woman and between newness and tradition are contrasted. A performance about wanting to get through to each other and trying to understand the true inner being of humans, albeit via a giant detour.

Vanja Rukavina over Superposition

Vanja Rukavina over Superposition

Op kwan­tum­ni­veau, als een elementair deeltje zich in super­po­sitie’ bevindt, bevindt het zich in 2 (of meerdere) staten tegelijk. Zelf ben ik bi-cultureel opgevoed en put altijd uit twee verschil­lende bronnen. Ik voel me constant verbonden en eenzaam tege­lij­ker­tijd als ik me beweeg tussen die werelden. Daarnaast studeer ik al 12 jaar de Japanse taal en heb vele reizen door het land gemaakt. Door als buiten­staander een glimp van een derde cultuur op te vangen wordt me steeds duidelijker hoe waardevol het is om buiten je eigen bubbel te stappen. Ook al wijken verschil­lende werelden totaal van elkaar af, ze zijn allebei even waar.”

Geen Toneel­schuur Producties missen? Koop een try-out pakket

Er zijn vier nieuwe Toneel­schuur Producties op komst. Wil je er geen een missen? Koop dan het Toneel­schuur Producties try-out pakket. Voor €40 zit je het hele seizoen vooraan bij de eerste try-out van iedere productie.

ORLANDO | Loek de Bakker | di 17 okt 23

SUPER­PO­SI­TION | Vanja Rukavina | za 4 nov 23

HUIS VAN TROJE | Mateusz Staniak | za 2 mrt 24

THE LAST POET | Nita Kersten | za 23 mrt 24

Het pakker was te koop tot 14 okt 23. Wegens groot succes zullen we het pakket volgend seizoen weer aanbieden.

Volg de productie

Onze makers delen inspiratie, achtergrond, muziek en beeld uit het maakproces.

Speeldata

4 - 11 november

Schuur — Haarlem

15 november

De Nieuwe Vorst — Tilburg

17 - 18 november

Theater Ins Blau — Leiden

21 - 23 november

Frascati — Amsterdam

25 november

Corrosia — Almere

26 november

Corrosia — Almere

28 november

Schouwburg — Amstelveen

29 - 30 november

Theater Kikker — Utrecht

1 - 2 december

De Lieve Vrouw — Amersfoort

6 - 7 december

Theater a/h Spui — Den Haag

8 - 9 december

Verkadefabriek — 's Hertogenbosch

13 - 14 december

Zwolse Theaters — Zwolle

15 - 16 december

Schuur — Haarlem

17 december

Schuur — Haarlem

21 - 22 december

Theater — Rotterdam

23 december

Goudse Schouwburg — Gouda

Meer producties

Sponsoren en subsidiënten