Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Over ons | Toneelschuur Producties

Over ons

Toneel­schuur Producties is het eerste produc­tie­huis van Nederland. De jonge, talentvolle makers die aan Toneel­schuur Producties verbonden zijn bevragen de verhalen en denk­struc­turen die onze wereld hebben gevormd. Persoonlijk, spraak­ma­kend en altijd van hoge kwaliteit.

Kasimir Karoline 14 Sanne Peper
Bellegueule 11 Sanne Peper 1

Regisseurs als Eline Arbo (regisseur Nationale Toneel en Inter­na­ti­o­naal Theater Amsterdam), Gerardjan Rijnders (vrij­ge­ves­tigd auteur, regisseur en acteur), Paul Knieriem (artistiek leider De Toneel­ma­kerij), Thibaud Delpeut (voormalig artistiek leider Theater Utrecht) en Casper Vandeputte (regisseur Nationale Toneel) begonnen hun carrière bij Toneel­schuur Producties. 

Op dit moment zijn de volgende makers aan het produc­tie­huis verbonden: Loek de Bakker, Nina Spijkers, Nita Kersten, Abdel Daoudi, Jessie L’Herminez en Steef de Jong. 

 • Onze voorstellingen

  Bekijk onze actuele producties

 • Onze visie

  Als enige produc­tie­huis werkt Toneel­schuur Producties (STP) exclusief met repertoire. Repertoire is in onze opvatting veel breder dan de klassieke westerse toneelcanon.

 • Inclusiviteit

  In samen­wer­king met New Pack Inclusion Creators en een groeiende groep partners werken we de komende jaren samen om onze voor­stel­lingen beter toegan­ke­lijk te maken. Een tof en spannend traject ook. Onderdeel hiervan is het aanbieden van voor­stel­lingen voor doof en slecht­ho­rend publiek.

 • Partners

  Toneel­schuur Producties wordt ondersteund door: Rijks­over­heid, Gemeente Haarlem, Fonds Podi­um­kun­sten, Van Bijle­velt­stich­ting, VSB Fonds, Fonds 21, Stichting Melanie, Stichting Dioraphte, Joop & Jaap Stichting, BNG Cultuur­fonds, Norma Fonds.

 • Medewerkers

  Wij zijn een klein team dat het produc­tie­huis van de Schuur draaiende houdt.

Educatie

Educatie

We ontmoeten jouw leerlingen graag live in onze zalen. Veel van onze voor­stel­lingen zijn toegan­ke­lijk voor jongeren. Desgewenst organiseren we lespak­ketten en inleidingen of workshops op school of in het theater.

Sponsoren en subsidiënten