Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Ammodo x Toneelschuur Producties | Toneelschuur Producties

Ammodo x Toneelschuur Producties

Stichting Ammodo en Stichting Toneel­schuur Producties gaan voor de periode 2021 – 2023 een nieuwe inten­sie­vere samen­wer­king aan.

Kasimir Karoline 14 Sanne Peper

SYNERGIE IN TALENTONTWIKKELING

Stichting Ammodo steunt projecten van partners die zich onder­scheiden door de (excellente) kwaliteit die ze leveren en de grote ambities die daarmee gepaard gaan. Kwaliteit en inhoud staan dan ook centraal in de samen­wer­king tussen Toneel­schuur Producties en Ammodo.

Met de steun van Ammodo biedt Toneel­schuur Producties een nieuwe generatie makers de kans om, onder profes­si­o­nele begeleiding, complete thea­ter­pro­duc­ties te ontwikkelen en te tonen in de kleine en middenzaal door heel Nederland. Voor de deelnemende makers is deze oefening in het produceren van een complete voor­stel­ling van groot belang om het vakmanschap als regisseur te scherpen en geeft het de makers de kans om een eigen publiek op te bouwen.

De aankomende vier jaar zullen de volgende regisseurs verbonden zijn aan Toneel­schuur Producties: Nina Spijkers, Steef de Jong, Nita Kersten, Loek de Bakker, Abdel Daoudi, en Jessie L’Herminez.

Bellegueule 09 Sanne Peper

JULIETTE DE WIJKER­SLOOTH directeur Ammodo 

Toneel­schuur Producties heeft in Nederland een grote reputatie voor het voort­brengen van eigen­zin­nige toneel­re­gis­seurs met een sterke eigen stijl. Ammodo is dan ook verheugd om bij te kunnen dragen aan hun ontwik­ke­ling.”

MARELIE VAN RONGEN directeur Toneel­schuur Producties

Toneel­schuur Producties begeleidt al 50 jaar talentvolle regisseurs in intensieve meerjarige trajecten met als primair doel om tot een eigen artistieke signatuur te komen. Dankzij de structurele bijdrage van Ammodo kan Toneel­schuur Producties de komende jaren de hoge kwaliteit waarborgen in het begeleiden van jonge talentvolle thea­ter­ma­kers op artistiek, produc­ti­o­neel en zakelijk niveau, en ze zo helpen uitgroeien tot uitzon­der­lijke thea­ter­ma­kers.”

STEUN VOOR REGIETALENT

STEUN VOOR REGIETALENT

Toneel­schuur Producties heeft zes jonge regisseurs gese­lec­teerd die in de periode 2021 – 2024 de ruimte krijgen om hun artistieke visie te ontwikkelen in nieuwe thea­ter­pro­duc­ties. Ammodo sprak ze alle zes over hun aanstaande werk en hun beleving van het maakproces

TP ammodo sponsor logo x Schuur wt