Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Onze visie | Toneelschuur Producties

Onze visie

Als enige produc­tie­huis werkt Toneel­schuur Producties (STP) exclusief met repertoire. Repertoire is in onze opvatting veel breder dan de klassieke westerse toneelcanon. Het omvat oude en recente boeken, verhalen en films die in onze tijd een (nieuwe) urgentie vinden. De bestaande tekst vormt in de basis waarop zij hun visie bouwen en zich artistiek ontwikkelen.

Makers Toneelschuur Producties 2021 2024 Bibi Veth klein

De regisseurs die we voor 2021 – 2024 selecteren, willen met hun werk de wereld waarin we leven bevragen door zich te verhouden tot verhalen, beelden, denk­struc­turen, die onze wereld hebben gevormd. Zij zien in het repertoire, het bestaande bron­ma­te­riaal, geen bevestiging van oude waardes maar juist een uitnodiging voor het vinden van een nieuw narratief.

Veel van wat mensen kennen als historische feiten, of sociaal geac­cep­teerd gedrag, is in een ander daglicht komen te staan. Denk aan de kolonisatie, de minder heroïsche feiten over vaderlandse helden of de Me Too-beweging’. Kunst, en meer in het bijzonder theater, speelt een rol in het reflecteren hierop en in het ontwikkelen van nieuwe moge­lijk­heden en kaders om hiermee om te gaan. In een samenleving die door polarisatie en vluch­tig­heid verhardt en verruwt, is ons uitgangs­punt dat door aandacht voor verleden, heden en toekomst reflectie wordt gesti­mu­leerd. De keuze voor repertoire als uitgangs­punt vraagt om een grote zeggings­kracht van de regisseur, want deze moet zich in het nu’ tot het bestaande materiaal en eerdere inter­pre­ta­ties daarvan verhouden.

Toneel­schuur Producties begeleidt regisseurs in intensieve meerjarige trajecten met als primair doel om tot een eigen artistieke signatuur te komen. STP biedt een veilige omgeving en volledige artistieke vrijheid, met profes­si­o­nele steun, netwerk en advies.

Anders dan de gezel­schappen in de Basis Infrastruc­tuur (BIS), kent STP een kleine, vaste kernploeg met een ervaren coördinator zonder eigen artistieke signatuur. De ontwik­ke­ling van de regisseur en dat wat hij of zij wil maken, staan centraal. Of dat nou groot, klein op locatie, puur toneel, inter­dis­ci­pli­nair of een coproductie is; het kan bij Toneel­schuur Producties allemaal. Het artistieke team wordt om de maker heen gevormd.

Anders dan menig ontwik­kel­in­stel­ling heeft STP onmis­ken­baar landelijke impact. STP weet relatief veel speel­beurten per productie door het land te realiseren waardoor de maker een groot netwerk aan program­meurs opbouwt. Dit gaat gepaard met een landelijk publieks­be­reik waardoor een jonge regis­seur aan waardevolle publieks­op­bouw werkt voor de toekomst. STP staat landelijk bekend om de nieuwe inter­pre­ta­ties van bestaand repertoire en daarmee de doorlopende vernieuwing van dat genre. Bovendien is de schaal en kwaliteit waarmee gepro­du­ceerd wordt met volwaardige licht‑, kostuum‑, decor- en geluids­ontwerpen en een mix van jong toptalent en gearri­veerde spelers onder­schei­dend in het aanbod voor de kleine en middenzalen. Hiermee zorgen we naast de ontwik­ke­ling van regisseurs ook voor een bredere door­stro­ming van jonge creatieven.

Dat onze aanpak kwalitatief vruchten afwerpt, blijkt uit zowel waardering – lovende recensies, nominaties en prijzen – als publieks­be­reik. Van 2016 t/​m 2018 reali­seerden we 511 opvoeringen van 26 Toneel­schuur producties met 68.940 bezoekers. Makers uit ons huis zijn door­ge­groeid naar belangrijke posities in het veld zoals Paul Knieriem (artistiek directeur De Toneel­ma­kerij), Thibaud Delpeut (artistiek directeur Theater Utrecht) en Eric de Vroedt (artistiek directeur Het Nationale Theater). Per 2021 stroomt Eline Arbo uit bij Toneel­schuur Producties en wordt zij vaste regisseur bij Het Nationale Theater.

Toneel­schuur Producties is gevestigd in Haarlem in de Metro­pool­regio Amsterdam (MRA). Onze vesti­gingsplaats net buiten Amsterdam is altijd als troef gezien en ervaren. Door het werken in de luwte van de grote stad kunnen onze makers onder net iets minder druk werken. Tege­lij­ker­tijd werken wij al jaren samen met de theaters en producenten in de MRA in de afstemming van de tournees, het program­me­rings­pro­fiel en strategieën in uitbreiding van het publiek.

De Toneel­schuur kent twee rechts­per­sonen: Stichting Toneel­schuur Producties; het huis voor de ontwik­ke­ling van bijzonder thea­ter­ta­lent en Stichting De Toneel­schuur – het theater en filmhuis met ruim 200.000 bezoekers per jaar. Beide stichtingen hebben een ANBI status. De stichtingen zijn complemen­tair en versterken elkaar in hun missie, artistieke en zakelijke doelen. We delen expertise, netwerk en infra­struc­tuur. Conti­nu­ï­teit in de afname van de producties wordt geborgd, omdat het huis van de makers’ beschikt over een eigen theater’ met een geïn­te­res­seerd en enthousiast publiek. Toneel­schuur Producties is de hoofd­be­speler. STP gaat in première in de Toneel­schuur en sluit de tournees hier af.