Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

moment-op-namen | Toneelschuur Producties
Moment-op-namen

22 november 2023

Moment-op-namen

Een context­pro­gramma over fluïditeit door theater- en program­ma­maker Mara van Nes, rondom de voor­stel­ling Orlando van Loek de Bakker

Dit project, geleid door de geta­len­teerde regisseur Mara van Nes en de beeldend kunstenaar en illustrator Nicky Vroegop, belooft een diepgaande verkenning van identiteit en zelf­be­pa­ling.

Voort­bor­du­rend op de social practice bij eerdere voor­stel­lingen als Geschie­denis van Geweld en Dieven gaat theater- en program­ma­maker Mara van Nes opnieuw een sociaal-artistiek onderzoek aan. Dit keer bij de voor­stel­ling Orlando van Loek de Bakker. Eerder onder­zochten ze het multi­di­men­si­o­nale begrip empathie’ en verbon­den­heid’, daar voegt ze nu fluïditeit’ aan toe.

De presentatie van deze social practice vindt plaats op vrijdag 1 december in Schuur Haarlem.

  • “Orlando' gaat over meer dan alleen identiteit; het gaat over jou, de jongeren van Generatie Z, en de kracht van fluïditeit in alle facetten van het leven.”

    Mara van Nes

Een groep jonge fluïde kunstenaars, namelijk Matt Pendrick (18), Anna Fisser (17), Jasmijn Dirkson (15) en Léna Jacobs (19), zijn samen op een sociaal artistieke expeditie gegaan en onder­zochten het onderwerp fluïditeit — wie bepaalt wie jij bent? Jijzelf of de wereld om je heen?

In vier sessies werkten zij toe naar een zelfportret. Geïn­spi­reerd op vele zelf­por­tretten uit de kunst­ge­schie­denis, gesprekken over zeker weten wie je bent’ of juist niet, en hun eigen fascinaties. In deze expositie delen ze hun proces, dat werd begeleid door theater- en program­ma­maker Mara van Nes en beeldend kunstenaar Nicky Vroegop. 

Tijdens het bekijken van de expo kan je luisteren naar flarden uit gesprekken die tijdens het maken van de portretten werden gevoerd. Over het verlangen om de snor van Johnny Depp te hebben, over dat jongens­kle­ding altijd lekkerder zit dan meis­jes­kle­ding, over je haar afknippen als eerste stap van transitie, over je bezeten voelen door de puberteit en over wel ‑en tegelijk niet weten wie je bent.

Naast de tentoon­stel­ling van de zelf­por­tretten en de audio-opnames, ontwik­kelden Mara van Nes en Nicky Vroegop, in reactie op de gesprekken met de jonge kunstenaars, een artistieke interventie die na afloop van Orlando in de foyer zal plaats­vinden. Een gesprek, via een grote spiegel, waarin we gezamenlijk onderzoeken hoe ruimte en tijd invloed hebben op wie je denkt te zijn. 

Vrijdag 1 december in Schuur Haarlem

Het programma van de avond is als volgt:

19:30 inloop en moge­lijk­heid tot bekijken van de zelfportretten

20:00 aanvang voor­stel­ling Orlando

21:50 aanvang nagesprek

22:20 naborrelen in het café

Mara van Nes

Mara van Nes

Mara van Nes (1993) is thea­ter­maker, program­ma­maker en moderator die vaak in een sociaal-artistieke context inter­ven­ties maakt. Ze werkt vaak samen met experts die volgens haar nog niet zichtbaar genoeg zijn in het publieke debat. Haar perfor­mances zijn vaak parti­ci­pa­tief en combineren filo­so­fi­sche gespreks­vormen met beeldende ervaringen. Als program­ma­maker werkte ze voor­na­me­lijk in de culturele sector maar ze is door haar sociaal-artistieke praktijk ook steeds meer hierbuiten nieuwe verbin­dingen en onderwerpen aan het aansnijden. Ze werkte vaker samen met o.a. Theater DEGASTEN, Oerol Festival, Building Conver­sa­tion, Podium Mozaiek, Tolhuistuin en Theater Frascati.

  • Orlando

    Van 17 t/​m 21 oktober en 1 t/​m 3 december in de Schuur