Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

extreme, oefening, empathie | Toneelschuur Producties
Extreme oefening in empathie

7 november 2022

Extreme oefening in empathie

Een context­pro­gramma rondom Geschie­denis van Geweld van Abdel Daoudi

Op 24 november zal Geschie­denis van Geweld van Abdel Daoudi in première gaan in de Schuur. Met deze voor­stel­ling wil de regisseur een systemisch probleem blootleggen, namelijk de groeiende kloof tussen verschil­lende klassen. De voor­stel­ling is, zoals Daoudi zelf zegt, een​‘extreme oefening in empathie’. Want waarom blijven we focussen op de verschillen? Laten we beter naar de ander kijken om de ander en jezelf beter te leren kennen. Vanuit dit gegeven wordt er een context­pro­gramma opgezet door de Schuur, Toneel­schuur Producties en Mara van Nes.

Theater- en program­ma­maker Mara van Nes is samen met psycholoog Daan Blankestijn in de empathie gedoken. Wat betekent het en hoe uit zich dat? Samen met een groep bewoners uit Haarlem, uit verschil­lende soci­aal­eco­no­mi­sche klassen en vakgebieden zullen zij vanuit hun eigen perspectief licht schijnen op empathie.

Het resultaat is een gesprek – een uitnodiging tot een extreme oefening in empathie – dat plaatsvindt na afloop van de voor­stel­ling. Aan een ronde tafel in de foyer kunnen bezoekers na afloop van de voor­stel­ling aanschuiven om met 4 bewoners uit Haarlem die deel hebben genomen aan het voortraject en Mara van Nes in gesprek te gaan. Het gesprek zal bestaan uit een kort onderzoek van 40 minuten naar empathie. 

Het gesprek zal worden gevoerd via microfoons en kopte­le­foons. Om de tafel heen kan door extra kopte­le­foons meege­luis­terd worden. 

Er zal één podcast gemaakt worden uit deze gesprekken waarin een beschouwing en fragmenten van deze​‘extreme oefening in empathie’ terug te beluisteren zijn. 

De gesprekken vinden plaats na afloop van de voor­stel­ling Geschie­denis van Geweld, op de avonden van 22 t/​m 26 november in de Schuur Haarlem. Opgeven is niet nodig. Zolang er een stoel vrij is, kan je aanschuiven.

Mara van Nes

Mara van Nes

Mara van Nes (1993) is thea­ter­maker, program­ma­maker en moderator die vaak in een sociaal-artistieke context inter­ven­ties maakt. Ze werkt vaak samen met experts die volgens haar nog niet zichtbaar genoeg zijn in het publieke debat. Haar perfor­mances zijn vaak parti­ci­pa­tief en combineren filo­so­fi­sche gespreks­vormen met beeldende ervaringen. Als program­ma­maker werkte ze voor­na­me­lijk in de culturele sector maar ze is door haar sociaal-artistieke praktijk ook steeds meer hierbuiten nieuwe verbin­dingen en onderwerpen aan het aansnijden. Ze werkte vaker samen met o.a. Theater DEGASTEN, Oerol Festival, Building Conver­sa­tion, Podium Mozaiek, Tolhuistuin en Theater Frascati.

  • Geschiedenis van Geweld

    Van 19 — 26 november en 25 — 28 januari in de Schuur