Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Paul Knieriem | Toneelschuur Producties
Paul Knieriem Toneelschuur Producties Foto Steef Fleur

Paul Knieriem

Paul Knieriem is afge­stu­deerd aan de Regie Opleiding in Amsterdam in 2007. Hij is als regisseur verbonden aan de Toneel­schuur èn jeugd­the­a­ter­ge­zel­schap De Toneel­ma­kerij. In 2019 zal hij Liesbeth Coltof opvolgen als artistiek leider van De Toneel­ma­kerij. Hiermee komt een (voorlopig) einde aan zijn loopbaan bij Toneel­schuur Producties.

Eerdere voor­stel­lingen bij Toneel­schuur Producties waren: Leonce en Lena, Szymborska! (coproductie Thea­ter­zaken Via Rudolphi), Am Ziel, waarvoor Marlies Heuer de Theo d’Or 2012 voor beste vrouwelijke hoofdrol won en welke werd gese­lec­teerd voor Het Theater Festival 2012, Met mijn vader in bed (wegens omstan­dig­heden) welke werd gese­lec­teerd voor Het Nederlands Theater Festival 2014 en het inter­na­ti­o­nale festival New plays from Europe” in Wiesbaden, René van t Hof werd genomineerd voor de Louis d’Or. In 2014 regisseerde Paul Schijn Bedriegt. In het najaar van 2016 regisseerde hij Troje Trilogie van Koos Terpstra die ook werd gese­lec­teerd voor het Nederlands Theater Festival. Janneke Remmers en Keja Klaasje Kwestro werden voor hun rollen in deze productie genomineerd voor respec­tie­ve­lijk de Theo d’Or en de Colombina. Afgelopen seizoen zette hij de samen­wer­king met René van t Hof door met De Huis­be­waarder, de klassieker van Harold Pinter.

Voorstellingen

Kras 02 Sanne Peper

Paul Knieriem

Kras

Voor­tref­fe­lijk spel in Knieriems krachtige afscheids­voor­stel­ling’ — Trouw

Makers 2024-2025