Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Angelo Ormskerk | Toneelschuur Producties
Schuur Makers portraits 4 Gergely Ofner web 1

Angelo Ormskerk

Angelo Ormskerk (1992) Afstuderend in 2024 aan de regie­op­lei­ding in Amsterdam, viel Angelo op met zijn afstu­deer­voor­stel­ling YORKAFOWRU, waarin hij de tekst De Dood­bood­schaps­vogel van de Surinaams-Nederlandse Edgar Cairo ensceneerde. Zijn inter­dis­ci­pli­naire werk belicht exis­ten­tiële thema’s en toont potentie voor de grote zaal. Angelo heeft een voorliefde voor groot muziek­the­ater en wil zich verdiepen in Afro-Surinaamse refe­ren­tie­ka­ders zonder culturele toe-eigening. Toneel­schuur Producties zal hem met ITA steunen in het geza­men­lijke ontwik­ke­lingstra­ject ITA2.

Makers 2024-2025