Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Hanna Fleer | Toneelschuur Producties
Screenshot 2023 11 23 at 09 00 37

Hanna Fleer

Hanna Fleer (1996), is zowel schrijver als thea­ter­maker. Haar afstu­deer­werk, getiteld Is your refri­ge­rator running?‘, leverde haar een plek op de shortlist van TB PUNCH. In 2021 behaalde ze haar diploma aan de opleiding Writing for Performance (HKU).

Het werk van Hanna draait om het thema post­hu­ma­nisme. Van trans­hu­ma­nisme, naar levende objecten. Ze gaat dieper in op hoe nieuwe verhalen verteld kunnen worden door de inzet van technologie.

Zo werd ze gese­lec­teerd om bij Theater Utrecht in het Innovation:lab te werken aan haar persoon­lijke werk Personal Space’. Waarin ze haar paniek­stoornis, doormiddel van technologie over­draag­baar en voelbaar maakte voor publiek.

Voor Hanna is het samen­smelten van schrijven en maken onlos­ma­ke­lijk verbonden. Hoewel ze ook als zelfstandig schrijver opdrachten aanneemt, zo heeft ze onder andere samen­ge­werkt met TG Kwatta, Theater Kwezel, Sanne Vogel en TG Komma. Daarnaast maakte ze werk bij onder andere Theater Utrecht, Univer­si­teit Museum Utrecht en Residentie Joya:Air en de Schuur.

Ook heeft Hanna de thea­ter­pro­gram­me­ring gemaakt van het festival Parksessies en gaf ze meerdere workshop voor o.a. HKU, Vattenfall, Stichting HART, performing art (nova college) en coachte ze jonge makers in het HITtraject.

Eind 2023 werkte Hanna bij Toneel­schuur Producties in het Schuur Atelier. Hier ontwikkelde zij samen met Hendrik Walther een post­hu­ma­nis­ti­sche inter­pre­tatie van Anton Tsjechov’s stuk De kersentuin.

Makers 2024-2025