Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Creative Access Lab, theater toegankelijk… | Toneelschuur Producties
Banner website CAL

13 mei – 5 juni 2024

Creative Access Lab, theater toegankelijk maken

Van 13 mei t/​m 5 juni presenteren New Pack Inclusion Creators en Toneel­schuur Producties het eerste Creative Access Lab in Nederland. Tijdens dit Lab gaan (toekomstige) artistiek leiders van Nederland aan de slag om hun werk radicaal toegan­ke­lijk te maken. Zeventien makers, met en zonder beperking, zullen ruim drie weken in een speciaal gecreëerd labo­ra­to­rium duiken, met als doel de drempels van theater te verlagen voor mensen met een beperking.

Dit programma is voor publiek, waar jij als maker, student, beleids­me­de­werker of gewoon geïn­te­res­seerde van harte welkom bent. Denk aan boeiende presen­ta­ties, lezingen, toegan­ke­lijke voor­stel­lingen, debatten en inspi­re­rende workshops, verzorgd door dé (inter)nationale pioniers op dit gebied.

  • Productie New Pack Inclusion Creators, Toneelschuur Producties, Schuur Haarlem
  • Mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Provincie Noord-Holland in het kader van de impuls ​‘Startende makers’, Bartiméus Fonds, VSBfonds, Gemeente Haarlem, Visio Foundation, Sociaal Fonds Podi­um­kun­sten, het Cultuur­fonds, Vrien­den­Lo­terij Fonds, Oogfonds en New Pack Foundation
  • Warm aanbevolen door HNT onbeperkt, NAPK, Nederlands Theaterfestival en STET
  • Creative Access Lab
  • Logoiconen kopie

Aanmelden

Om je aan te melden voor het profes­si­o­nals programma vragen we je een formulier in te vullen. Dit helpt ons in het zorgvuldig voor­be­reiden van de programma’s en voor jouw komst.

Lab en presentatie

Zeventien makers, afkomstig uit de talen­ten­poel van Toneel­schuur Producties en het netwerk van New Pack, duiken gedurende ruim drie weken in een speciaal gecreëerd labo­ra­to­rium. Het Lab fungeert hier als broedplaats voor innovatie, crea­ti­vi­teit en inclusieve samen­wer­king. Het nodigt regisseurs uit om bestaande kijk- en maakcodes te bevragen en nieuwe werken te creëren met Creative Access en repertoire als basis. Inter­na­ti­o­nale pioniers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk onder­steunen dit proces.

Kennis delen en verspreiden

Deelnemers leren van elkaar en delen regelmatig hun kennis met derden. Een deel van het programma is openbaar, waaronder presen­ta­ties, lezingen, debatten en bestaande voor­stel­lingen vanuit een toegan­ke­lijk­heids­per­pec­tief. Dit vergroot het bewustzijn en betrok­ken­heid bij het toegan­ke­lijk maken van theater, stimuleert het gesprek over toegan­ke­lijk­heid in de sector en verspreidt kennis over wat er kan en moet gebeuren om de drempels tot het theater te verlagen.

Context

Ongeveer één op de tien Neder­lan­ders ervaart uitdagingen door een beperking, wat neerkomt op circa twee miljoen mensen. Deze groep heeft vaak beperkte toegang tot de culturele en creatieve sector, inclusief theater. Het Lab wil deze drempels verlagen en inclusie bevorderen.

Inclusief ontwerpen als uitgangspunt

Eliane Baudet, directeur van New Pack, benadrukt het belang van ontmoeting en inleving voor inclusie:​“Het Lab brengt alle belang­heb­benden samen, zowel voor als achter de schermen, om inclusie naar een hoger plan te tillen. Het project faciliteert ontmoe­tingen tussen diverse groepen, waardoor inclusief theater maken vanaf de basis een logische stap wordt. Het artistiek inzetten van toegan­ke­lijk­heids­mid­delen én werken vanuit de zintuigen kan voor het gehele publiek een verrijking en een geheel nieuwe thea­ter­er­va­ring opleveren.” 

Het eerste Creative Access Lab belooft een cruciale stap te zijn naar een inclu­sie­vere toekomst voor het Nederlandse theater. 

Speeldata

13 mei

Opening Creative Access — 20:00

16 mei

Workshop Creative Access — 09:30

16 mei

Talking Hands — 19:30

17 mei

The Last Poet — 20:30

19 mei

The Last Poet — 20:30

21 mei

Workshop Multisensory — 09:30

23 mei

Presentatie Multisensory — 19:30

25 mei

Prikkelworkshop — 10:00

25 mei

Lezing en workshop Sem Anne van Dijk — 15:30

27 mei

Lezing Sealey & Softley Gale — 20:00

4 juni

Twee oude vrouwtjes — 20:00

5 juni

Closing Creative Access — 19:30

Meer producties

Sponsoren en subsidiënten