Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

De Dappere Soldaat | Toneelschuur Producties
De Dappere Soldaat

18 mei 2023

De Dappere Soldaat

De Dappere Soldaat is gese­lec­teerd als een van de meest indruk­wek­kende voor­stel­lingen van het seizoen.

Van donderdag 7 tot en met zondag 17 september 2023 presenteert het Nederlands Theater Festival de mooiste producties van het seizoen. De Nederlandse Toneeljury, onder leiding van jury­voor­zitter Abdelkader Benali selecteerde de 11 meest indruk­wek­kende thea­ter­pro­duc­ties van het moment. 

De Nederlandse Toneeljury over De Dappere Soldaat, regie Steef de Jong:

Steef de Jong bouwt met De Dappere Soldaat verder aan zijn vinding­rijke oeuvre en volstrekt eigen thea­ter­u­ni­versum van bordkarton. De Dappere Soldaat is een operette uit 1908 van Oscar Strauss door de makers naar het nu gehaald. De oorlog is in deze klucht nooit ver weg. Wat is moed, wat is heldendom zijn de centrale vragen van de voor­stel­ling en deze worden met ironische lichtheid, dubbele bodems en een aanste­ke­lijk en oneindig spelplezier onderzocht.’

Hoewel de personages verwoede pogingen doen om via de fantasie de oorlog te ontvluchten, dringt deze zich gedurende de voor­stel­ling steeds weer op. De fees­te­lijk­heden en speelse futi­li­teiten hebben de oorlog wellicht even doen vergeten, maar zeker niet kunnen ontkrachten. De kanons­ko­gels scheren door de lucht; de harde realiteit is onont­koom­baar.’

  • 4 MVH9879 kopiëren
  • 4 MVH8540 kopiëren
  • 4 MVH8782 kopiëren
  • X 4 MVH8963 kopiëren

De voor­stel­ling zal in september worden hernomen tijdens het Nederlands Theater Festival en in Haarlem. Kaart­ver­koop volgt binnenkort.

De Dappere Soldaat

De Dappere Soldaat