Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

zien, oefening, gezien, extreme, worden | Toneelschuur Producties
EEN (extreme) OEFENING IN ZIEN EN GEZIEN WORDEN

9 maart 2023

EEN (extreme) OEFENING IN ZIEN EN GEZIEN WORDEN

Een context­pro­gramma over empathie en verbinding door theater- en program­ma­maker Mara van Nes, rondom de voor­stel­ling Dieven van Jessie L’Herminez.

Wat maakt een mens uniek? Kunnen we tegelijk nog hetzelfde zijn?

Wat gebeurt er in de tussen­ruimtes, tussen jij en ik? Tussen zien en gezien worden. 

En hoe geven we deze ruimtes gezamenlijk vorm? 

Voort­bor­du­rend op de social practice bij de eerdere voor­stel­ling Geschie­denis van Geweld gaan theater- en program­ma­maker Mara van Nes en psycholoog Daan Blan­ken­s­tijn opnieuw een sociaal-artistiek onderzoek aan. Dit keer bij de voor­stel­ling Dieven van Jessie L’Herminez. Eerder onder­zochten ze het multi­di­men­si­o­nale begrip empathie’. Nu bouwen ze dit verder uit en voegen hier verbon­den­heid’ aan toe. 

  • “Empathie is een vaardigheid die een houding genereert waardoor er verbinding kan ontstaan. Empathie ontstaat bij één persoon, verbinding is de ruimte tussen verschillende mensen. Die ruimte willen we in deze social practice centraal stellen”

    Mara van Nes

In de voor­stel­ling Dieven ontmoeten we twaalf personages die aan de rand van de stad wonen. Mensen zoals jij en ik met allemaal hun eigen verhalen en waarheden. Al deze personages zijn, bewust of onbewust, op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Na afloop van de voor­stel­lingen op 4 + 5 April en 10 + 11 Mei kan het publiek aanschuiven aan een grote ronde tafel in de foyer voor Een (extreme) oefening in zien en gezien worden.

Aan de tafel zitten onze bezoekers naast een acteur uit de voor­stel­ling en een bewoner uit Haarlem. De acteur en de bewoner hebben tijdens de repe­ti­tie­pe­riode samen meegedaan aan een sociaal experiment, waarbij ze dagelijks dezelfde vragen over hun eigen leefwereld beant­woordden en met elkaar uitwis­selden. Aan tafel in de Schuur is het eerste moment dat zij elkaar in de ogen zullen kijken…

Mara van Nes

Mara van Nes

Mara van Nes (1993) is thea­ter­maker, program­ma­maker en moderator die vaak in een sociaal-artistieke context inter­ven­ties maakt. Ze werkt vaak samen met experts die volgens haar nog niet zichtbaar genoeg zijn in het publieke debat. Haar perfor­mances zijn vaak parti­ci­pa­tief en combineren filo­so­fi­sche gespreks­vormen met beeldende ervaringen. Als program­ma­maker werkte ze voor­na­me­lijk in de culturele sector maar ze is door haar sociaal-artistieke praktijk ook steeds meer hierbuiten nieuwe verbin­dingen en onderwerpen aan het aansnijden. Ze werkte vaker samen met o.a. Theater DEGASTEN, Oerol Festival, Building Conver­sa­tion, Podium Mozaiek, Tolhuistuin en Theater Frascati.