Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Old text, new narrative - Gender in… | Toneelschuur Producties
Old text, new narrative - Gender in repertoire

5 september 2022

Old text, new narrative - Gender in repertoire

Opgenomen op vrijdag 2 september 2022 tijdens het Nederlands Theater Festival

Naar aanleiding van de restricties van de erven van Arthur Miller om Death of a Salesman te casten volgens gender zoals de schrijver het heeft voor­ge­schreven in 1949, hebben Toneel­schuur Producties en Nina Spijkers besloten deze geplande productie niet meer te maken. Het stuk zou met deze restricties te vrouw­on­vrien­de­lijk zijn en niet een juiste repre­sen­tatie en urgentie krijgen. Dit roept grotere vragen op: biedt repertoire wel genoeg inte­res­sante vrou­wen­rollen? Hoe ga je als regisseur hiermee om? En als actrice? Met enkel vrouwelijke gasten (regisseurs en actrices) bevragen we het vrouwelijke perspectief in het repertoire.

Te gast zijn regisseur Nina Spijkers zelf, Jacqueline Blom en Ada Ozdogan. Nina heeft de afgelopen jaren regelmatig identiteit en gender als vertrekpunt genomen voor haar werk. Zo koos zij er bijvoor­beeld voor in haar regie van Het temmen van de feeks, de vrouwen alle mannen­rollen te laten vertolken en viceversa. Jacqueline Blom, bekend van vele film- tv- en toneel­rollen, spreekt zich regelmatig uit over de positie van de vrouw met onderwerpen als seksisme en het patri­ar­chaat. Zo ook via haar eigen podcast­serie De bitch & de hoer, over het ontwarren en uitgraven van mechanismes en systemen die de onder­ge­schoven positie van vrouwen in het openbare leven, handhaven. Ada, ten slotte, ging afgelopen zomer in première met de succesvolle voor­stel­ling Grace, waarin het film­re­per­toire van Quentin Tarantino als basis werd gebruikt en de makers kozen voor een vrouwelijk hoofdpersonage.

Marloes IJpelaar van Club Lam modereert. Club Lam (2018) zet zich in voor betere vrou­wen­rollen in de cultuur­in­du­strie. Op humo­ris­ti­sche manier pakken zij cliché­beelden van historische vrou­wen­fi­guren hardhandig aan. Met het spelen van nieuw repertoire doorspekt met maat­schap­pij­kri­tiek, ontdoen de drie vrouwen van Club Lam zich van de male gaze en laten de vrouwelijke personages voor een keer zelf aan het woord.

  • TF Special | Old text, new narrative

    Gender in repertoire