Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Creative Access Lab, theater toegankelijk… | Toneelschuur Producties
Creative Access Lab, theater toegankelijk maken

4 april 2024

Creative Access Lab, theater toegankelijk maken

In het voorjaar van 2024 presenteren New Pack Inclusion Creators en Toneel­schuur Producties het eerste Creative Access Lab. Tijdens dit Lab, dat plaatsvindt van 13 mei tot 5 juni 2024, gaan toekomstige artistieke leiders van Nederland aan de slag om hun werk radicaal toegan­ke­lijk te maken.

Zeventien makers, met en zonder beperking, zullen ruim drie weken in een speciaal gecreëerd labo­ra­to­rium duiken, met als doel de drempels van theater te verlagen voor mensen met een beperking.

Een deel van dit programma is opengesteld voor het (vak)publiek, waar jij als maker, student, beleids­me­de­werker of gewoon geïn­te­res­seerde van harte welkom bent. Denk aan boeiende presen­ta­ties, lezingen, toegan­ke­lijke voor­stel­lingen, debatten en inspi­re­rende workshops, verzorgd door dé (inter)nationale pioniers op dit gebied.

Lees meer en reserveer kaarten via www​.crea​ti​ve​ac​ces​slab​.nl

  • “Met het Lab laten we regisseurs ervaren hoe je vanaf het begin van het maakproces al inclusiever kan werken”

    Marelie van Rongen
  • Creative Access Lab
  • Kasimir Karoline 15 Sanne Peper
  • Super 05 Sanne Peper
  • Bellegueule 09 Sanne Peper 1
  • Schuur Orlando performance 14102023 Gergely Ofner fullsize 28
  • Apocalyps N Ita Kersten 03 Sanne Peper 4

Het Lab

Zeventien makers, afkomstig uit de talen­ten­poel van Toneel­schuur Producties en het netwerk van New Pack, duiken gedurende ruim drie weken in een speciaal gecreëerd labo­ra­to­rium. Het Lab fungeert hier als broedplaats voor innovatie, crea­ti­vi­teit en inclusieve samen­wer­king. Het nodigt regisseurs uit om bestaande kijk- en maakcodes te bevragen en nieuwe werken te creëren met Creative Access en repertoire als basis. Inter­na­ti­o­nale pioniers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk onder­steunen dit proces.

Doel­stel­lingen

Het Lab vervult een cruciale rol bij het bevorderen van diversiteit, inclusie, en gelijke verte­gen­woor­di­ging in de thea­ter­sector. Door artistieke leiders betere tools te bieden, streeft het Lab ernaar structurele toegan­ke­lijk­heid te verwe­zen­lijken en het veld te inspireren. Het is ontworpen om creatieve en artistieke middelen toegan­ke­lijk te maken voor mensen die anders belem­me­ringen zouden ervaren in de creatieve sector. Waardoor ze hun talenten beter benutten, hun creatieve carrière ontwikkelen en bijdragen aan een meer diverse thea­ter­prak­tijk. Met het Lab maken we een shift van incidenteel toegan­ke­lijke projecten naar structurele toegankelijkheid. 

Kennis delen en verspreiden

Deelnemers leren van elkaar en delen regelmatig hun kennis met derden. Een deel van het programma is openbaar, waaronder presen­ta­ties, lezingen, debatten en bestaande voor­stel­lingen vanuit een toegan­ke­lijk­heids­per­pec­tief. Dit vergroot het bewustzijn en betrok­ken­heid bij het toegan­ke­lijk maken van theater, stimuleert het gesprek over toegan­ke­lijk­heid in de sector en verspreidt kennis over wat er kan en moet gebeuren om de drempels tot het theater te verlagen.

Context

Ongeveer één op de tien Neder­lan­ders ervaart uitdagingen door een beperking, wat neerkomt op circa twee miljoen mensen. Deze groep heeft vaak beperkte toegang tot de culturele en creatieve sector, inclusief theater. Het Lab wil deze drempels verlagen en inclusie bevorderen.

Inclusief ontwerpen als uitgangspunt

Eliane Baudet, directeur van New Pack, benadrukt het belang van ontmoeting en inleving voor inclusie. Het Lab brengt alle belang­heb­benden samen, zowel voor als achter de schermen, om inclusie naar een hoger plan te tillen. Het project faciliteert ontmoe­tingen tussen diverse groepen, waardoor inleving in elkaars werelden centraal staat. Marelie van Rongen, directeur van Toneel­schuur Producties, benadrukt de artistieke benadering van inclusie. Het Lab laat regisseurs ervaren hoe ze vanaf het begin van het produc­tie­proces inclusiever kunnen werken, niet alleen als maat­schap­pe­lijke opdracht maar ook als artistieke tool. Hierdoor hoopt ze op een systeem­ver­an­de­ring naar structurele toegan­ke­lijk­heid in het hart van het profes­si­o­nele maakveld. Het eerste Creative Access Lab belooft een cruciale stap te zijn naar een inclu­sie­vere toekomst voor het Nederlandse theater.

Creative Access Lab

Creative Access Lab

13 mei t/​m 5 juni 2024