Deze website maakt gebruik van cookies. Hoe we jouw data verzamelen en gebruiken lees je in onze Priva­cy­ver­kla­ring.

Superposition | Toneelschuur Producties

Superposition

Een idea­lis­ti­sche en komische voor­stel­ling, over het verklaren van cultuur­ver­schil door middel van wiskunde. Met o.a. Bram Suijker (winnaar Louis d’Or 2022) | ENGLISH INFORMATION BELOW

Super 06 Sanne Peper
Super 10 Sanne Peper

SPEELLIJST

Reserveer nu je kaarten via onder­staande links.

4 t/​m 11 november | Schuur Haarlem

15 november | De Nieuwe Vorst Tilburg

17 + 18 november | Theater Ins Blau Leiden

21 t/​m 23 november | Frascati Amsterdam

25 + 26 november | Corrosia Almere

28 november | Schouwburg Amstelveen

29 + 30 november | Theater Kikker Utrecht

1 + 2 december | De Lieve Vrouw Amersfoort

6 + 7 december | Theater A/H Spui Den Haag

8 + 9 december | Verka­de­fa­briek S Hertogenbosch

13 + 14 december | Zwolse Theaters

15 t/​m 17 december | Schuur Haarlem

21 + 22 december | Theater Rotterdam

23 december | Goudse Schouwburg

TOUR

Get your tickets by clicking on the theatre of choice below. 

November 4 — 11 | Schuur Haarlem

November 15 | De Nieuwe Vorst Tilburg

November 17 + 18 | Theater Ins Blau Leiden

November 21 t/​m 23 | Frascati Amsterdam

November 25 + 26 | Corrosia Almere

November 28 | Schouwburg Amstelveen

November 29 + 30 | Theater Kikker Utrecht

December 1 + 2 | De Lieve Vrouw Amersfoort

December 6 + 7 | Theater A/H Spui Den Haag

December 8 + 9 | Verka­de­fa­briek S Hertogenbosch

December 13 + 14 | Zwolse Theaters

December 15 — 17 | Schuur Haarlem

December 21 + 22 | Theater Rotterdam

December 23 | Goudse Schouwburg

  • Super 06 Sanne Peper
  • Super 04 Sanne Peper
  • Super 02 Sanne Peper
  • Super 05 Sanne Peper
  • Super 09 Sanne Peper
  • Super 11 Sanne Peper
  • Super 12 Sanne Peper
  • Super 13 Sanne Peper

OVER DE VOORSTELLING

Als je het allemaal objectief bekijkt; als we het even cijfermatig benaderen; ontdekken we dan dat we allemaal hetzelfde zijn? Of zien we dan pas dat alle verschillen tussen mensen en culturen nog veel dieper liggen dan we denken?

Een inter­na­ti­o­naal topteam van Nederlandse en Japanse wiskundigen is dicht bij het ontdekken van een model dat cultuur­ver­schillen verklaart. Hun clashes en misver­standen vormen het beste argument dat hun formules broodnodig zijn. Zowel in helder TL-licht als onder discolampen betreden deze vier onbevreesde wiskundigen het mijnenveld van cultureel misverstand.

Super­po­si­tion is een idea­lis­ti­sche voor­stel­ling als een absurde wiskundige verge­lij­king: de over­een­kom­sten en verschillen tussen Nederland en Japan, tussen kans­re­ke­ning en geometrie, tussen man en vrouw en tussen nieuw­ko­mer­schap en ervaring worden tegen elkaar afgezet. Een show over tot elkaar willen doordringen en elkaar écht willen begrijpen, alleen dan via een gigantische omweg.

De voor­stel­ling wordt boventiteld in het Nederlands, Engels en Japans

ABOUT THE PERFORMANCE

Looking at it all objectively; if we take a numerical approach; will we discover that we are all the same? Or will we find out that all differences between people and cultures lie much deeper than we think?

An inter­na­ti­onal team of Dutch and Japanese top mathe­ma­ti­cians is close to discovering a model that explains cultural differences. Their clashes and misun­der­stan­dings provide the best argument that their formulas are much needed. Both in bright fluorescent light and under disco lights, these four fearless mathe­ma­ti­cians enter the minefield of cultural misunderstanding.

Super­po­si­tion is an idealistic show as well as an absurd mathe­ma­tical equation: the simi­la­ri­ties and differences between the Netherlands and Japan, between probability and geometry, between man and woman and between newness and tradition are contrasted. A performance about wanting to get through to each other and trying to understand the true inner being of humans, albeit via a giant detour.

The performance will be surtitled in English, Dutch and Japanese

Regisseur Vanja Rukavina

Regisseur Vanja Rukavina

Als een elementair deeltje zich in​‘super­po­sitie’ bevindt, bevindt het zich in 2 (of meerdere) staten tegelijk. Zelf ben ik bi-cultureel opgevoed en put altijd uit twee verschil­lende bronnen. Daarnaast studeer ik al 12 jaar de Japanse taal en heb vele reizen door het land gemaakt. Door als buiten­staander een glimp van een derde cultuur op te vangen wordt me steeds duidelijker hoe waardevol het is om buiten je eigen bubbel te stappen. Ook al wijken verschil­lende werelden totaal van elkaar af, ze zijn allebei even waar.” — foto Judith Jockel

Director Vanja Rukavina

Director Vanja Rukavina

When an elementary particle is in super­po­si­tion,’ it is in 2 (or more) states at the same time. I myself was raised bi-culturally and always draw from two different sources. In addition, I have been studying the Japanese language for 12 years and have made many trips around the country. Being an outsider and getting a glimpse of a third culture makes it incre­a­singly clear to me how valuable it is to step outside your own bubble. Even though different worlds are totally different from each other, they are both equally true.” — photo Nienke Veneboer

BEKIJK DE TEASER | WATCH THE TEASER