Nieuwe Raad van Toezicht begonnen voor Schuur en Toneelschuur Producties

2 maart 2022

Nieuwe Raad van Toezicht begonnen voor Schuur en Toneelschuur Producties

De Schuur en Toneel­schuur Producties hebben per 1 januari 2022 beide een nieuwe Raad van Toezicht. Vanwege de overgang van het bestuurs­model naar een Raad van Toezicht en omdat meerdere bestuurs­leden aan het einde van hun termijn waren gekomen zijn zeven nieuwe toezicht­hou­ders benoemd.

Voormalige bestuurs­leden Jan de Ridder en Jacqueline Dubois gaan mee naar de nieuwe Raad van Toezicht en zorgen voor de overdracht en conti­nu­ï­teit. We zijn de afgetreden bestuurs­leden Els van Odijk, Els van Betten, Louis Pirenne, Lex Bergher en Annet Lekker­kerker bijzonder dankbaar voor hun jarenlange inzet, en in het bijzonder voor de steun de afgelopen corona-periode” aldus directeur-bestuurder Marelie van Rongen. We verheugen ons op de samen­wer­king met deze mooie nieuwe mix van mensen die in kennis, ervaring en achtergrond elkaar goed aanvullen. Een meerstemmig team dat past bij de koers van het presen­te­rende theater en het productiehuis.”