SCHENKEN MET (ONDERHANDSE) AKTE

Stichting Toneelschuur Producties is bij de Belastingdienst geregistreerd als een cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat kan voor u als gever bijzonder gunstige gevolgen hebben. Via een (onderhandse) schenkingsovereenkomst is het mogelijk periodieke giften fiscaal aftrekbaar te maken. Deze gift is altijd aftrekbaar en er geldt geen minimum bedrag. Ook is er geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van de gift.

Het fiscale voordeel bedraagt al snel tussen de 42% en 52% (afhankelijk van uw inkomen en leeftijd). Hieronder hebben we het voor u toegelicht met een voorbeeld.

schema_teruggave_belastingdienst_toneelschuurProducties

 

De (onderhandse) schenkingsovereenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, waarin u aangeeft welk vast bedrag u jaarlijks overmaakt. U bepaalt of u dit bedrag per jaar of bijvoorbeeld per kwartaal laat incasseren, of zelf overmaakt. Kortom, een prachtige mogelijkheid om stichting Toneelschuur Producties voor een langere periode een warm hart toe te dragen met uw steun.

EXTRA AFTREK GEEFWET

Vanaf 2012 is de Geefwet van kracht, een extra stimulans om te doneren aan culturele instellingen zoals Stichting Toneelschuur Producties. De schenker mag de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25% tot 125% met een maximumbedrag van € 1.250. De schenker geniet daardoor belastingvoordeel over een hoger bedrag dan de oorspronkelijke gift. Méér schenken kost dus minder omdat de overheid een stuk meebetaalt. Deze verhoogde aftrek van giften is mogelijk tot en met 2016.

Geefwet_PeriodiekeGift

Voordat u de schenkingsovereenkomst download, kunt u via de schenkcalculator berekenen wat u fiscale voordeel zal zijn. Let op: hierin is niet de extra aftrek van 25% in het kader van de Geefwet verwerkt.


SCHENKEN VANUIT UW ONDERNEMING

Voor onderneming biedt de Geefwet fiscale voordelen. Bedrijven die vennootschapbelasting moeten betalen, is een gift aftrekbaar tot 50% van de winst. Het maximum bedrag dat een onderneming kan doneren om gebruik te maken van deze fiscale voordelen is € 100.000. Deze aftrek verhoogd u dan met 150%, met een maximum van € 2.500.